OBSAH KOŠÍKA:     Košík je prázdny
NÁŠ SORTIMENT
MOTOROVÉ OLEJE -CASTROL-SHELL-MOBIL-TOTAL-FORD aj.
AUTOBATÉRIE
AUTOKOZMETIKA-SPREJE ADITIVA-CHEMIA -UDRŽBA AUTA
BRZDOVÉ PLATNIČKY DOSTIČKY
BRZDOVÉ KOTÚČE
ZAPAĽOVACIE SVIEČKY ŽHAVIACE sviečky
FILTRE-OLEJOVÉ - FILTRE-VZDUCHOVÉ- FILTRE-PALIVOVÉ
FILTRE klimatizácie KABINOVÉ (peľové)
LOŽISKA KOLIES |+náboje kolies
LAMBDA SONDY - Bosch + univerzálne
ROZVODY MOTOROV |sady
SPOJKOVÉ SADY
SVETLOMETY od 19.2.2018
TLMIČE PRUŽENIA
TERMOSTATY
POLOOSY - KĹBY
VODNÉ PUMPY
PRUŽINY - STAHOVAČKY -TLMICE 5.DVERI reg.turba aj.
STIERAČE / od 25.2.2018
DIELY RIADENIA - ČAPY - STABILIZÁTORY - RAMENA aj.
ELEKTRO od 27.1.2018
Ako nakupovať

Tieto podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim - spoločnosťou .... a kupujúcim.


Predávajúci

                                                              Augustín Bobák 
                             (prevádzkovateľ internetového obchodu autotwin.sk)
                                        ul. Oblačná 7143/1 , 83106 Bratislava- Rača
                                           IČO: 50 051 512, IČDPH: SK1025021547
                   Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra 110-243817

                                             Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
                                              0093746572/6500 - Poštová Banka
                                              IBAN: SK8765000000000093746572

     
                                      Pracovná doba: Pondelok - Piatok  09.00-17.00 hod.

                                                           tel. - fax. +421 
244 871 038
                                         Expedicia zasielok : mobil. +421 902 657 231 

Kupujúci
spotrebiteľ, firma, štátne inštitúcie

Objednávka tovaru
Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi:
- Ústne (osobne, telefonicky)
- Písomne ​​(poštou, e-mailom)
- V internetovom obchode

Elektronická objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje:
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.


PLATBA A DODANIE TOVARU 

-------------------------------------------------- ------------------------------

Doprava tovaru na Vašej adresu

Dodacie mienky

- Prepravnou službou fy GLS

- Osobný odber priamo v predajni fy Autotwin

Ceny za prepravné a balné:
Doprava ZADARMO - objednávka v hodnote nad 96,-EUR
za objednávky nižšia ako 96, - EUR , je účtované podľa platby od 6  -7,- EUR
                                                                              

Dĺžka objednaného tovaru max. do 1,8m a váhy do 15kg,
platba  7,- EURO / DOBIERKA
Dĺžka objednaného tovaru max. do 1,8m a váhy do 15kg,
platba  6,- EURO / PLATBA PREVODOM                          Uvedené ceny sú s DPH 20%.
-------------------------------------------------- ------------------------------

 Osobné odbery

Tovar z internetového obchodu AUTOTWIN.SK je možné vyzdvihnúť v našom obchode v Bratislave, ktorý nájdete na našej adrese:


                             ul.Oblačná 7143/1 , 831 06 Bratislava - Rača ,Slovenská republika
        

     
                                Pracovná doba: Pondelok - Piatok  09.00-17.00 hod.

                                                           tel. - fax. +421 
244 871 038
                                  Expedicia zasielok : mobil. +421 902 657 231 

                               
Platba v hotovosti alebo bankovým prevodom.

Platobné podmienky
- Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
- Platba vopred bankovým prevodom na základe vystavenia zálohovej faktúry
- Platba dobierkou pri doprave prepravnou službou
- Platba bankovým prevodom pre školy, organizácie ..........

-------------------------------------------------- ------------------------------
V prípade nadrozmerné (nad 1,8 metra), váhou presahujúcou (nad 15kg), objednaní veľkého množstva(Nad 4kusy rovnakého tovaru prevažne olejov aj.těžkého tovar), alebo špeciálneho tovaru na záväznú objednávku.V týchto prípadoch si fy Autotwin vyhradzuje právo na individuálne ceny prepravy a prípadne platby vopred za objednaný tovar. Cena za dopravu autobatérie. Autobatérie podliehajú špeciálnemu tarifu za zaslanie tovaru a nevzťahuje sa na ne akcia poštovné zdarma.Jednotná cena za poštovné je 12EUR, vzhľadom k tomu, že sa jedná o špecifické tovar so zvláštnym zaobchádzaním (predovšetkým Neklopiť). Požadujeme platbu vopred na náš účet.-------------------------------------------------- ------------------------------
Ceny sú zmluvné

Právo na odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ, ktorý zakúpil tovar inak ako osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou, má v súlade s Občianskym zákonníkom právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné písomne ​​dodávateľovi oznámiť odstúpenie od zmluvy a potom zaslať dodávateľovi kompletný tovar v nepoškodenom obale, bez známok používania, v pôvodnom obale as daňovým dokladom na dodaný zboží.Nezasílat na dobierku!! Na vrátený tovar zaslaný na dobierku nebude braný zreteľ a to z dôvodu kontroly tovaru.

Ochrana dát

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch. Naša firma rešpektuje zákon na ochranu osobných údajov, neposkytujeme žiadne informácie tretím osobám a na Váš e-mail neposielame žiadne marketingové informácie, ak neaktivujete službu zasielania noviniek e-mailom. Viď. ochrana osobných údajov. 


fy Augustín Bobák, prevádzkovateľ internetového obchodu autotwin.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb.(povodný č. 428/2002 Zb.). V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.
Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.
K čomu údaje slúžia?
Všetky informácie v eshope autotwin.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov - obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie atď.  Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto s Vaším súhlasom získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej.
Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?
Po zalogovaní do eshopu autotwin.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste u nas nenakúpili, stačí poslať.na e.mail 

Ako sú zabezpečené nákupné terminály v predajniach?
Tieto počítače neukladajú žiadne informácie do pamäte "cache" ani ako cookies či inou formou, je znemožnené zapamätanie si akýchkoľvek hesiel, je znemožnené automatické doplňovanie formulárov. Všetky tieto počítače sú zabezpečené proti konfiguračnom zmenám a pravidelne kontrolované a strážené proti zneužitiu.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či balného, ​​ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odseku 1 obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust § 409 a nasl.

Pokyny k vyhľadávaniu a odborná montáž

Všetky dáta použité na stránkach autotwin.sk, bola vytvorená a spracovaná podľa
najlepších vedomostí. Napriek tomu nemôže byť prevzatá zodpovednosť za správnosť dát a obsiahnutých
informácií na stránkach autotwin.sk . Zodpovednosť za škody v dôsledku použitia dát,
ako za nasledujúce škody je vylúčená. Nami predávané výrobky majú vysokú dôležitosť pre bezpečnosť vozidla, preto ich musí inštalovať kvalifikovaný personál, ktorý má patričné ​​vzdelanie alebo má dostatočnú skúsenosť s inštaláciou a používaním, ku ktorému je Výrobok určen.Kvalifikovaný personál musí mať k dispozícii vhodné náradie pre montáž a primerané znalosti a skúsenosti pre vykonávanie údržby vozidla. Nevhodná alebo chybná montáž, má za následok neplatnosť záruky a kvalifikovaný personál by mohol byť zodpovedný za prípadné následné škody na osobách a veciach. Firma Autotwin s.r.o. nie je zodpovedná za škody na osobách a veciach, spôsobených inej osobe alebo inou osobou, ktorá riadi vozidlo, na ktorom bol výrobok inštalovaný nevhodným spôsobom.