OBSAH KOŠÍKA:     Košík je prázdny
NÁŠ SORTIMENT
MOTOROVÉ OLEJE -CASTROL-SHELL-MOBIL-TOTAL-FORD aj.
AUTOBATÉRIE
AUTOKOZMETIKA-SPREJE ADITIVA-CHEMIA -UDRŽBA AUTA
BRZDOVÉ PLATNIČKY DOSTIČKY
BRZDOVÉ KOTÚČE
ZAPAĽOVACIE SVIEČKY ŽHAVIACE sviečky
FILTRE-OLEJOVÉ - FILTRE-VZDUCHOVÉ- FILTRE-PALIVOVÉ
FILTRE klimatizácie KABINOVÉ (peľové)
LOŽISKA KOLIES |+náboje kolies
LAMBDA SONDY - Bosch + univerzálne
ROZVODY MOTOROV |sady
SPOJKOVÉ SADY
SVETLOMETY od 19.2.2018
TLMIČE PRUŽENIA
TERMOSTATY
POLOOSY - KĹBY
VODNÉ PUMPY
PRUŽINY - STAHOVAČKY -TLMICE 5.DVERI reg.turba aj.
STIERAČE / od 25.2.2018
DIELY RIADENIA - ČAPY - STABILIZÁTORY - RAMENA aj.
ELEKTRO od 27.1.2018
Reklamačný poriadok
REKLAMÁCIA A VRÁTENIE TOVARU
Reklamácie zásielkových služieb
Ak k vám zásielka príde poškodená postupujte, prosím, nasledovne:
1. Zásielku si vždy prezrite pred dopravcom.
2. V prípade poškodenia obalu (pokrčený, roztrhaný, rozmočený ...) spíšte ihneď s dopravcom protokol o poškodení zásielky.
3. Nenechajte sa dopravcom presvedčovať, že zásielka nie je dobre zabezpečená.
V prípade problému s GLS,Poštou, píšte na adresu objednavkysk@vyfukyonline.sk  Do predmetu uveďte "Problém s prepravou", popíšte problém, uveďte kontakty na seba, číslo zásielky a číslo objednávky. Váš problém budeme riešiť s dopravcom a oznámime Vám ďalší postup. Poškodené zásielky nemôžu byť vašou starosťou a nesmú Vám znepríjemňovať nakupovanie v našom obchode.
Reklamácie chybného tovaru
Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky viditeľných poškodeniach, popr. zjavné a vnútri poznateľné čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať u zasielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť spísaný ihneď zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať.
Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí príjemcom zjavná, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu po tom čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky na telefónnom čísle mobil. +421 0902 657 231 .
Príjemca je povinný umožniť odosielateľovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.
K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť: reklamačný protokol, kompletný zoznam častí výrobku a kópiu faktúry.
Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, ak si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť.
Kupujúci z SR je povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu: viz.kontakt
Vrátený tovar zasielajte na adresu v SR: viz.kontaky
 
Po obdržaní vyššie uvedených náležitostí, predávajúci začne reklamačné konanie u zasielateľa. Zasielateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho najneskôr do troch dní od prijatia vyjadrenia o reklamácii od zasielateľa. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať - ​​telefonicky, e-mailom.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO,je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Záruka vrátenia peňazí za tovar
Aby ste nákupom na www.vyfukyonline.sk nepodstupovali vôbec žiadne riziko, ponúkame vám "Záruku vrátenia peňazí". Túto záruku poskytujeme, pretože sme si vedomí, že pri nakupovaní cez internet si nemôžete tovar poriadne prezrieť a tak ľahko môže dôjsť k tomu, že si objednáte niečo iné, než ste si predstavovali.
Zistíte Ak bezprostredne po obdržaní tovaru, že vám nevyhovuje, máte možnosť ho bez udania dôvodu vrátiť. Peniaze vám budú bezodkladne zaslané späť (bankovým prevodom alebo zloženkou).
Podmienky pre vrátenie peňazí:
1. Tovar musí byť neporušený v originálnom obale, tak aby mohol byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
2. Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po obdržaní tovaru.
3. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej zloženky.
4. Vraciame Vám iba peniaze za tovar, nie poštovné. Zásielky na dobierku nebudú prijaté.
Záruka na tovar
Tovar predávaný predávajúcim je určené k odbornej montáži. Preto je nutné pri reklamácii predložiť doklad o odbornej montáži. Odbornou montážou sa rozumie montáž v autoservise, alebo montáž osobou, ktorá má oprávnenie túto činnosť vykonávať. Dokladom sa rozumie potvrdenie o montáži dielu, s uvedením technologického postupu alebo faktúra, popr. potvrdenka o zaplatení s uvedením vykonaných prác, z ktorých vyplýva, že bola na vozidlo (nutné uviesť ŠPZ) namontovaná súčiastka, ktorá je predmetom reklamácie (obj.číslo). V tomto dokumente je ďalej potrebné uviesť stav tachometra pri výmene dielu.

Na nami predávaný tovar sa vzťahuje záručná lehota vo výške 24 alebo 36 mesiacov *. Záruka sa vzťahuje na úplné prehrdzavenie predávaného tovaru, uvoľnenie vnútorných priečok. Záruka sa nevzťahuje na povrchovú koróziu. Táto záruka zaniká v prípade, kedy bol tovar namontovaný neodborne, ak došlo k zásahu do výrobku, jeho úprave alebo rozdelenie na viac častí.
Pri univerzálnych katalyzátorov je potrebné overiť na stanici meranie emisií, alebo podľa priloženej tabuľky, či pre daný typ motora je potreba katalyzátor spĺňajúce emisnú normu EURO 2, EURO 3, alebo EURO 4. V prípade reklamácie na nesplnenia emisií bude požadovaná fotokópie veľkého TP s uvedením typu motora vozidla, na ktorý bol katalyzátor montovaný.
* Záruka 36 mesiacov platí len pri objednaní všetkých gumových závesov a kompletného spojovacieho materiálu k objednanému výfuku a montáži v odbornom servise. Záruka sa vzťahuje na úplné prehrdzavenie. Predĺžená záruka bude označená na účtenke. V prípade uplatnenia záruky 36 mesiacov je nutné doložiť doklad o montáži s pečiatkou servisu.
Všetky zakúpené diely sú určené k odbornej montáži.
Odporúča sa súčasne s dielmi výfukov vymeniť taktiež gumové závesy a spojovací materiál (ploché tesnenia, objímky, tesniace krúžky ...). Nami dodávaný tovar je zameniteľné s originálnymi dielmi. V niektorých prípadoch môžu mať tlmiče mierne odlišný tvar a to z dôvodu inej technológie výroby, ktorá vedie k zlacneniu výrobných nákladov, ktoré majú vplyv na konečnú cenu výfukov.
Pozn: Spôsob vybavovania reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom dodávateľa.
 
Vrátený tovar zasielajte na adresu v SR:
                                                        Augustín Bobák 
                             (prevádzkovateľ internetového obchodu autotwin.sk)
                                        ul. Oblačná 7143/1 , 83106 Bratislava- Rača
                                           IČO: 50 051 512, IČDPH: SK1025021547
                   Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra 110-243817

                                             Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
                                              0093746572/6500 - Poštová Banka
                                              IBAN: SK8765000000000093746572     
                                      Pracovná doba: Pondelok - Piatok  09.00-17.00 hod.

                                                           tel. - fax. +421 244 871 038
                                         Expedicia zasielok : mobil. +421 0902 657 231